Kopia zapasowa w chmurze

Poza możliwością tworzenia kopii zapasowych danych z urządzeń podłączonych do sieci lokalnej na QNAP NAS, utworzenie kopii danych z serwera NAS firmy QNAP w zdalnej lokalizacji jest tak samo ważne, szczególnie na wypadek „katastrofy”. Serwery NAS firmy QNAP udostępniają różne opcje do tworzenia kopii zapasowych przechowywanych na nim danych w chmurze, w celu umożliwienia ich przywrócenia na wypadek utraty danych.

top_bg