ransonware_pr

W związku z trwającymi wciąż atakami niebezpiecznego oprogramowania ransomware WannaCry (które skutecznie zainfekowało komputery w blisko 150 krajach) firma QNAP® Systems, Inc. radzi wszystkim użytkownikom, by zaktualizowali swoje systemy Windows, a także by rozważyli stworzenie odpowiedniego dla siebie planu odtwarzania danych po awarii (tj. ataku WannaCry), wykorzystującego funkcje backupu i migawek QNAP NAS.

Pierwszą linią obrony przed złośliwym oprogramowaniem jest zawsze zachowanie ostrożności i stałe stosowanie zestawu dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem (regularne aktualizowanie oprogramowania, ignorowanie podejrzanych e-maili czy unikanie potencjalnie niebezpiecznych stron WWW). Większość ekspertów ds. bezpieczeństwa zgadza się również, że kluczowym elementem strategii ochrony powinno być również regularne wykonywanie kopii zapasowej danych. Użytkownicy komputerów z Windows mogą użyć do tego celu darmowego programu QNAP NetBak Replicator, który pozwala na regularne, planowane wykonywanie backupu danych z komputera PC do urządzenia QNAP NAS. Ważne jest również włączenie w QNAP NAS funkcji migawek, która w razie awarii czy utraty dostępu do danych pozwoli na przywrócenie wybranej kopii plików (z wielu dostępnych wersji).

Migawki rejestrują również metadane plików spoza systemu plików i pozwalają użytkownikom na zachowanie i przywracanie wielu wersji każdego pliku, folderu czy woluminu. Gdyby więc użytkownik padł ofiarą ataku oprogramowania ransomware – czy jakiegokolwiek innego problemu skutkującego utratą dostępu do danych – możliwe jest szybkie przywrócenie plików/folderów/woluminów do wcześniejszego stanu. Co więcej, możliwe jest również skorzystanie z funkcji Snapshot Replica, która dzięki funkcji zapisywania kopii migawek na zdalnym QNAP NAS lub innym serwerze, zapewnia podwójne bezpieczeństwo.

W QNAP Labs przeprowadzono szereg symulacji ataków oprogramowani ransomware – jednoznacznie dowiodły one, że migawki QNAP są skuteczną metodą ochrony przed utratą dostępu do danych. W sytuacji, gdy ransomware staje się coraz bardziej aktywnym i realnym zagrożeniem dla firm i użytkowników domowych, żaden system operacyjny nie może być traktowany jak 100% odporny na takie ataki – dlatego regularne wykonywanie backupu powinno być traktowane jako podstawowy system ochrony danych przed atakiem. W związku z tym QNAP zaleca użytkownikom włączenie funkcji kopii zapasowej i migawek – jako skutecznych narzędzi do ochrony plików. Więcej informacji o ochronie przed atakami ransomware znaleźć można na stronie https://www.qnap.com/solution/ransomware/pl-pl/index.php .

Źródło: qnap.com