Łatwe synchronizowanie między wieloma urządzeniami

Qsync do synchronizacji plików

Qsync oferuje różne sposoby łatwej i szybkiej synchronizacji plików oraz udostępniania plików w grupach. Znacznie ułatwia to współpracę i działanie w zespole. Dowolny plik przekazany do QNAP NAS zostanie udostępniony wszystkim powiązanym urządzeniom, takim jak komputery, laptopy czy urządzenia mobilne, aby podnieść produktywność i zapewnić pracownikom dostęp do najnowszych plików niezależnie od używanego przez nich urządzenia i bieżącej lokalizacji.

qsync-header