Najlepsze wykorzystanie pamięci masowej na wielu serwerach QNAP NAS

Wirtualny JBOD

VJBOD (wirtualny JBOD) to technologia rozszerzania pojemności pamięci masowej, która umożliwia wykorzystanie nadmiarowych zasobów serwera QNAP NAS do rozszerzenia miejsca do magazynowania innego serwera QNAP NAS. Umożliwia to nie tylko tworzenie wirtualnych pul i woluminów w lokalnej sieciowej pamięci masowej, ale również osiągnięcie najwyższego wykorzystania pamięci masowej wielu serwerów QNAP NAS w danym środowisku.

ls-header